Kamera Aydınlatma Metni

MELTEM GLOBAL TEKSTİL

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Meltem Global Tekstil San. Tic. Ltd. Şti tarafından hazırlanmıştır.

Merkez binamızın dış cephesinde 1,depoda 1,yemekhanede 1,ofis koridoru 1, ofis dış kapı 1,atölye giriş 1, ütü-paket 3, dikim atölyesinde 5 adet; Şube ve kesimin olduğu plazada dış kapılarda 2, ön-arka girişlerde 2, kesim atölyesinde 4, koridorda 1 adet olmak üzere toplam 23 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Meltem Global Tekstil San. Tic. Ltd. Şti’nin, Cebeci Mah. Eski Edirne Asf. Dilek İş Mer. No: 674/2 Sultangazi/ İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@meltemtextile.com e-posta adresine iletebilirsiniz.Scroll to Top
Scroll to Top